"Arvion mekin ansaitsemme" on Euroopan sosiaalirahaston rahoittama kehityshanke.

Hanke on päättynyt


Hankkeen tavoitteena on luoda ammatillista koulutusta, oppisopimuskoulutusta ja työvalmennusta harjoittavien organisaatioiden välille yhteinen asiakkaiden arviointiin liittyvä järjestelmä. Hankkeen tavoitteena on kehittää ja ottaa yhteiseen käyttöön WHO: n kuntoutuksen standardi

ICF: ään perustuva asiakkaiden arviointijärjestelmä.

Hankkeessa kouluttaudutaan ottamaan käyttöön Kajaanin Kumppaniksi ry: ssä kehitetty VAT arviointityökalu. Hankkeen aikana organisaatioiden asiakkaiden arvioinnista ja valmennuksesta vastaavat henkilöt koulutetaan ICF arvioinnin perusteisiin.

Hankkeessa ovat mukana Sovatek-säätiö, Jyväskylän Katulähetys ry., Jyväskylän ammattioppilaitos, sekä Jyväskylän oppisopimuskeskus.


Yhteystiedot

Harri Valli
Projektipäällikkö
Sovatek-säätiö
puh. 050 576 6215
Matarankatu 4, 40100 Jyväskylä

Kaisi Partanen
palveluohjaaja
Projektityöntekijä
Sovatek- säätiö / Jyväskylän katulähetys Ry
puh. 040 842 9874
Kankitie 14, 40320 Jyväskylä


Sovatek / Arvion mekin ansaitsemme

Toimisto: Matarankatu 4, 40100 Jyväskylä Karttalinkki

Uusi tulevaisuus