Päihdelääketieteen poliklinikka


Päihdelääketieteen poliklinikka on osa Päihdelääketieteen hoito- ja tutkimuskeskusta. Keskuksessa toimivat lisäksi terveydenhuollon sairaalaluvilla ylläpidetyt osastot sekä haittoja vähentävän työn terveysneuvontapalvelut. Päihdelääketieteen poliklinikka keskittyy vakavien päihdehäiriöiden ja kaksoisdiagnoosiasiakkaiden hoidon tarpeen arviointiin, hoitoon ja kuntoutukseen.

Poliklinikan palveluihin ohjaudutaan pääsääntöisesti perustervey-denhuollon ohjauksella tai muiden sosiaali- ja terveydenhuollon yk-siköiden lähetteillä.

Poliklinikan palveluita ovat:

Sovatek / Päihdelääketieteen poliklinikka yhteystiedot:

Päihdelääketieteen hoito- ja tutkimuskeskus
Keskussairaalantie 20 B, 40620 Jyväskylä  Karttalinkki
Puhelin 014 333 7013

Uusi tulevaisuus