Arviointi- ja kuntoutuspalveluyksikkö


Kyllön päihdepalvelukeskus
Keskussairaalantie 20 B, 40620 Jyväskylä

Neuvonta- ja asiakaspalvelupuhelin (014) 266 0213
Neuvontaa ja ohjausta annetaan arkipäivisin puhelimitse
ma-to klo 8-15 ja pe klo 8-13:30Hoito ja kuntoutuspalvelut ovat asiakkaalle maksuttomia, lukuun ottamatta lääkärinlausuntoja.


Päihdepäivystys
Huom! Jyten asiakkaiden osalta Päihdepäivystys siirtyi Kyllön terveysasemalle 1.2.2018

Tarkemmat tiedot tästä linkistäPalvelut ja toimintamuodot


Terveysneuvontapalvelu

Terveysneuvontapalvelu on tarkoitettu huumeita käyttäville henkilöille, heidän läheisilleen sekä seksityötä tekeville. Tavoitteena on vähentää huumeiden käyttöön ja seksityöhön liittyviä tartuntatautiriskejä.

Asiakas voi vaihtaa käytetyt ruiskut ja neulat puhtaisiin, saada ilmaiseksi kondomeja ja liukuvoiteita sekä testauttaa hepatiitti- sukupuolitauti- ja hiv- vasta-aineet. Tarjolla on myös ohjausta mm. terveydenhoitoon ja hoitopaikkoihin liittyvissä asioissa sekä mahdollisuus A- ja B hepatiitti -rokotuksiin.

Terveysneuvontapalveluja on saatavilla päivystysaikaan arkisin klo 9-12.

Kyllön päihdepalvelukeskuksessa on mahdollista anonyymisti vaihtaa käytetyt neulat ja ruiskut puhtaisiin arkisin klo 9-12

Terveysneuvontapalveluita tarjoaa myös Visiitti

Etsivän nuorisotyön ohjaaja Kyllön päihdepalvelukeskuksessa

puhelinnumero 050 576 6217

Sovatek-säätiön etsivän työn ohjaaja on tavattavissa Kyllön päihdepalvelukeskuksessa keskiviikkoisin klo 9-12 välisenä aikana ilman ajanvarausta.

Etsivää työtä tarjotaan niille 18-29 -vuotiaille, jotka haluavat apua esimerkiksi koulutukseen, työelämään, asumiseen ja toimeentuloon liittyvissä asioissa, mielekkään tekemisen löytämisessä, arjenhallinnassa, sekä tulevaisuuden suunnittelussa.

Etsivän työn ohjaajan tavoittaa muina aikoina: arkisin klo 8-16

Cafe maanantai

Tarjolla kahvia ja pientä purtavaa odotustilassa päivystysaikana klo 9-12.

Korva-akupunktio-ryhmä

Viiden pisteen korva-akupunktio:
Säännöllinen korva-akupunktio voi

 • auttaa keskittymiskyvyn ongelmissa
 • helpottaa vierotusoireita
 • lievittää stressiä
 • parantaa unen laatua
Akupunktioryhmään voit tulla arkiaamuisin klo 9.00.


Päihde- ja riippuvuuskuntoutus

Päihde- ja riippuvuuskuntoutukseen hakeutuminen


Raskaana olevat päihteitä käyttävät asiakkaat voivat hakeutua Sovatek-säätiön hoitoon ottamalla yhteyttä Äitinä yhdessä -toimintaan puh. 040 777 6828.
Katso myös Äitinä yhdessä -toiminta

Seututerveyskeskuksen (Joutsa, Luhanka, Konnevesi, Laukaa, Multia, Petäjävesi, Toivakka) huumeita käyttävät asiakkaat voivat hakeutua Sovatek-säätiön hoitoon ottamalla yhteyttä Sovatek-säätiön puhelinneuvontaan (014) 266 0213.

Jyten (Hankasalmi, Jyväskylä, Uurainen) asiakkaiden osalta Sovatek-säätiön päihdehoitoon hakeutuminen tapahtuu oman alueen päihdehoitajan  tai päihdearviointivastaanoton päihdearviovastaanoton kautta.


Kuntouttava hoito Riippuvuustyöryhmässä alkaa 3-5 käyntiä kestävällä arviointijaksolla jonka aikana tehdään asiakkaan kuntoutumissuunnitelma, joka on määräaikainen ja joka tarkastetaan laaditun suunnitelman mukaisesti. Kuntoutus perustuu aina kuntoutumissuunnitelmaan. 

Kuntoutuksen tavoitteena on edistää asiakkaan elämänhallintaa sekä työ- ja toimintakykyä. Päihde- ja riippuvuuskuntoutuksessa edetään asiakkaan voimavarojen ja hänen yksilöllisten tavoitteiden mukaisesti.

Asiakkaan työskentelyä tukevat kuntoutussuunnitelman mukaisesti:

 • yksilölliset tukea antavat keskustelut
 • pari- ja perhetapaamiset
 • lapsilähtöinen päihdetyö
 • akupunktiohoito
 • verkostotapaamiset
 • ryhmäkuntoutus
 • vertaistuki
 • korvaushoito
Kuntoutusta toteuttavat Riippuvuustyöryhmä sekä Korvaushoitotyöryhmä.


Ryhmässä tapahtuva päiväkuntoutus

AVOT, kuntouttava avohoitoryhmä


Avot-ryhmä on ohjattua vertaistoimintaa ja se kokoontuu kerran viikossa torstaisin klo 12:30-15:30. Ryhmä on avoin non-stop ryhmä, jonne voit tulla viettämään päihteetöntä hetkeä, jakamaan ajatuksia ja kokemuksia muiden ryhmäläisten kanssa.

Lue lisää

Ryhmään tulon edellytys on, että olet selvinpäin. Ryhmään voi hakea omasta aloitteesta, Sovatek-säätiön eri yksiköiden kautta, päihdehoitajien tai eri viranomaisten ohjaamana.

Ryhmän tavoitteena on tarjota asiakkaille mahdollisuus vertaistuen ja ohjaajien avulla tarkastella omaa päihteidenkäyttöä sekä löytää keinoja muuttaa päihteiden käyttöä ja saada eväitä arjen ja elämänhallintaan.

Ryhmän sisältö suunnitellaan yhdessä ryhmäläisten kanssa. Ryhmän sisältö voi muodostua esim. keskusteluista, tutustumiskäynneistä, liikunnasta, toiminnallisista harjoituksista ja tietoiskuista. Ryhmä on asiakkaille maksuton.

Yhteystiedot
Keskussairaalantie 20 B
40620 JYVÄSKYLÄ

Toimintaterapeutti Päivi Valtonen
Puh. 040-7069661
paivi.valtonen@sovatek.fi

Sairaanhoitaja Taina Räikkönen
Puh. 050 311 9952
taina.raikkonen@sovatek.fi


Vanhempien ryhmä

Ryhmä on tarkoitettu vanhemmille, joilla on omia lapsia, adoptoituja lapsia tai jotka ovat raskaana ja joilla on päihdeongelma tai muu ongelmallinen riippuvuus.

Lue lisää


Kolmas kerta

Ryhmään voi hakeutua

 • työelämässä mukana olevat, jotka kokevat ongelmia omassa päihteiden käytössään
 • työstä hoitoon ohjatut
 • kuntoutustuella olevat henkilöt, jotka ovat palaamassa työelämään, ongelmia omassa päihteidenkäytössään
 • opiskelijat, joilla on ongelmia omassa päihteidenkäytössään

Lue lisää


Psykofyysinen hengitysterapiaryhmä

Ryhmän tavoitteena on sekä opetella hellittämisen taitoa. Ryhmässä tutkitaan omaa hengittämistä ja käydään läpi pallea-avusteisen hengityksen menetelmää, joka tasapainottaa niin kehoa - kuin mieltäkin ja voi olla avuksi esim. paniikkituntemuksen hallinnassa.

Ryhmä tarjoaa mahdollisuuden myös vuorovaikutuksen tutkimiseen ja toisten kanssa toimimisen siedätystä, koska monet ryhmässä tehdyt harjoitteet tehdään joko pareittain tai ryhmänä. Ryhmän teoria perustuu Minna Martinin psykofyysisen hengitysterapian menetelmiin.

Lue lisää


Mielialakurssi

Kurssi on ohjattua vertaistoimintaa, jossa opiskellaan masennuksen itsehoitoa. Kurssilla opetellaan ja opitaan taitoja, jotka auttavat elämän vaikeuksissa ja tukevat arkipäivässä selviytymistä.

Lue lisää


Kuntoutumiskurssi

Kuntoutumiskurssi on kahdeksan viikon pituinen avomuotoinen kuntoutumisohjelma. Kuntoutumiskurssilla hyödynnetään arjen kokemuksia osana kuntoutumisprosessia ja muutostyöskentelyä. Kurssi soveltuu asiakkaille, jotka etsivät selviytymiskeinoja oman arkensa elämänhallintaan tai tavoittelevat päihteetöntä elämää ja muutosta päihteidenkäyttöönsä.

Kuntoutumiskurssilla asiakkaat saavat kurssin ohjaajien ja kurssin tuen elämänhallinnan ja elämänlaadun parantamiseen. Kuntoutumiskurssi sisältää luentoja, keskustelu- ja toiminnallisia ryhmiä sekä yksilötehtäviä ja tutustumiskäyntejä. Kurssin aikana laaditaan yksilöllinen kuntoutumissuunnitelma yhdessä läheisten ja viranomaisverkoston kanssa.

Ohjelmaan voi osallistua kotoa, asumispalveluyksiköstä tai vieroitusosastoilta käsin.

Lue lisää


Hyvän mielen ryhmä

Hyvän mielen ryhmä  on suunnattu alle 30 -vuotiaille Sovatek-säätiön  päihdepalveluiden asiakkaille. Ryhmässä  on  mahdollista opetella keinoja oman olon helpottamiseksi lääkkeettömästi, hyödyntäen ryhmässä tapahtuvaa vuorovaikutusta ja kokemuksia. Ryhmän menetelmät koostuvat mm. psykofyysisen hengitysterapian harjoitteista ja sisällöistä, depressiokoulun harjoitteista ja teorioista ja luovien menetelmien kuten esim. voimauttavan valokuvan käytöstä. Ryhmän tarkempi sisältö suunnitellaan, kun ryhmäläisten tarpeet ovat selvillä.

Lue lisääArviointi ja tutkimuspalvelut

Elma

Elma työ- ja toimintakyvyn arviointitutkimuksilla tarkoitetaan vaikeasti päihdeongelmaisten asiakkaiden tutkimista ja heidän saamistaan oikeiden etuuksien piirin.

Kohderyhmät:

 • alkoholinkäyttäjät, huumeidenkäyttäjät
 • sekakäyttäjät
 • kaksoisdiagnoosi-asiakkaat
 • pitkäaikaistyöttömät ja työikäiset vajaakuntoiset, joilla on päihteiden käyttöön liittyviä elämänhallinnan ongelmia
 • asiakkaat, joille tutkimusten tekeminen avohoidossa ei onnistu päihteidenkäytön vuoksi tai asiakas ei tule sovitusti tutkimuksiin

Lue lisää


Toiminta- ja työkyvynarvio

Toiminta- ja työkyvynarviolla tarkoitetaan asiakkaiden tutkimista oikeiden ja tarkoituksenmukaisten kuntoutuspalvelujen sekä oikea-aikaisten työllistämistoimenpiteiden löytämiseksi.

Kohderyhmät:

 • pitkäaikaistyöttömät, joilla on elämänhallinnan ongelmia
 • työikäiset vajaakuntoiset
 • päihteidenkäyttäjät
 • kaksoisdiagnoosi-asiakkaat

Lue lisää


Opioidiriipuvasten korvaushoito

Opioidiriippuvaisten korvaushoitoa toteutetaan Sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen 33/2008 mukaisesti. Korvaushoito on opioidiriippuvaisten kuntouttavaa, päihteettömyyteen tähtäävää tai haittoja vähentävää hoitoa. Hoidon tukena käytetään metadonilla tai buprenorfiinilla toteutettavaa hoitoa potilaille, joka eivät ole vieroittautuneet opioideista tieteellisesti perusteltuja ja yleisesti hyväksyttyjä hoitokäytäntöjä ja menettelytapoja noudattamalla muussa huumehoidossa.

Koska valtaosa opioidiriippuvaisista on tottunut käyttämään bubrenorfiinia suonen sisäisesti, on WHO:n suositusten mukaisesti ensisijainen lääkevaihtoehto metadoni (WHO Guidelines for the Psychosocially Assisted Pharmacological Treatment of Opioid Dependence, 2009).

Hoitoon tulo ja hoitoprosessin eteneminen

Hoitoon tullaan Sovatekin päihdepäivystyksen, kuntien terveysasemien tai päihdeklinikoiden kautta. Opioidiriippuvuus ja hoidon tarve arvioidaan 3-5 käynnin aikana. Korvaushoidon aloitusjakso tehdään Sovatek-säätiön huumevieroitusosastolla. Aloitusjakso kestää 2-4 viikkoa. Korvaushoitoa toteutetaan avohoitona.

Korvaushoidon sisältö:

 • kuntoutussuunnitelman ja hoitosopimuksen mukainen lääkitys
 • yksilökeskustelut
 • ryhmähoidot
 • toiminta- ja työkyvyn arviointi
 • palveluohjaus
 • huumeseulat

Korvaushoidon puhelinpäivystys 014-266 0200 klo 7.00-14.00

Jyväskylän keskustan tuntumassa osoitteessa Ahdinkatu 16 toimii Asema 78, päihteetön kohtaamispaikka korvaushoidossa oleville huumekuntoutujille. Asema 78 on auki maanantaista perjantaihin 9-15.

Katso myös OK-hanke


Sovatek / Kyllön päihdepalvelukeskus

Keskussairaalantie 20 B, 40620 Jyväskylä Karttalinkki
Toimisto (014) 266 7010

Uusi tulevaisuus