DigiosaaVa

Digitaalista osaamista ja digiosallisuutta valmennuksen keinoin


                                          
DigiosaaVa –hankkeen toteuttaa Jyväskylän ammattikorkeakoulu yhdessä Sovatek- säätiön kanssa 1.10.2021 - 31.8.2023. Lisäksi mukana ovat Kaski Valmennus Jyväskylän toimipisteestä, Viitasaaren kaupungin työllisyysyksikkö sekä Visio -säätiö Saarijärveltä.

DigiosaaVa -hankkeella vastataan yhteiskunnan digiloikan aiheuttamiin haasteisiin pitkään työttömänä olleille nuorille ja aikuisille. Hankkeessa edistetään kuntouttavan työtoiminnan asiakkaiden digitaalisia taitoja. Kuntouttavan työtoiminnan ammattilaisten digitaalista ohjausosaamista vahvistetaan eri tavoin oppivien asiakkaiden huomioimiseksi digitaalisessa valmennuksessa.

Asiakkaiden ja ammattilaisten yhteisissä työpajoissa tarkastellaan valmennuksessa hyödynnettävien materiaalien kognitiivista saavutettavuutta. Yhdessä etsitään ja kokeillaan digitaalista asiointia ja osallistumista helpottavia keinoja. Kuntouttavan työtoiminnan ammattilaisten digitaalista ohjausosaamista vahvistetaan työparityöskentelyn, mentoroinnin ja webinaarien kautta.

Tarkat tiedot sekä laajempi kuvaus hankkeesta löytyvät eura2014- järjestelmästä
hankekoodilla: S22653

Lisätietoja hankkeesta antavat:
Projektipäällikkö Liisa Mattila
Lehtori, Senior Lecturer
Kuntoutusinstituutti, Institute of Rehabilitation
Hyvinvointi, School of Health and Social Studies
+358406532401
etunimi.sukunimi@jamk.fi

Tatu Pyykkönen                       Sari Rantala                
projektityöntekijä (ryhmät)               projektityöntekijä (työpajat ja hallinto)
puh. 041 1731 15 62                             puh. 050 434 49 81
etunimi.sukunimi@sovatek.fi           etunimi.sukunimi@sovatek.fi

                                                                                                                                                  

Sovatek / DigiosaaVa-hanke

Toimisto: Sorastajantie 4, 40320 Jyväskylä    Karttalinkki

Uusi tulevaisuus