Ilmoituskanava

”Sovatek-säätiössä on otettu käyttöön whistleblowing-ilmoituskanava, jonne voi ilmoittaa havaitusta vastuuttomasta toiminnasta tai väärinkäytöksestä.

Ilmoituskanavan löydät täältä: Tee ilmoitus

Ilmoituskanavan kautta voi ilmoittaa
  • Sovatek-säätiön toimintaan liittyvästä väärinkäytösepäilystä, rikoksista, rikkomuksista tai laiminlyönneistä, jotka on säädetty rangaistaviksi tai joista voi seurata rangaistusluonteinen hallinnollinen seuraamus.
  • Vastuuttoman toiminnan tai väärinkäytöksen, jotka voivat vakavasti vaarantaa lainsäädännön yleisen edun mukaisten tavoitteiden toteutumista. Nämä voivat koskea esimerkiksi:
•    Lahjontaa
•    Korruptiota
•    Rahanpesua
•    Harmaata taloutta
•    Epäreilua kilpailua
•    Ympäristörikkomusta
•    Työturvallisuutta
•    Tietosuojaa
•    Sukupuolineutraliteettia
•    Häirintää
•    Yhdenvertaisuutta
•    Tasa-arvoa
•    Työolosuhteita
•    Muuta epäeettistä toimintaa
Ilmoituksen voi jättää joko omalla nimellä tai anonyymisti.

Ilmoituskanavaa hoitaa ulkopuolinen kumppani (EasyWhistle) nimettömyyden varmistamiseksi. Ilmoitusmenettely on salattu ja suojattu salasanalla. Kaikki ilmoitukset käsitellään luottamuksellisesti eikä ilmoituksen tekijää voi jäljittää.

Muista ottaa järjestelmästä saatu tunniste talteen itsellesi, jotta pääset katsomaan vastausta ja käsittelyprosessin etenemistä.

Suhtaudumme vakavasti kaikkeen laittomaan, epäeettiseen ja muuhun toimintaohjeidemme vastaiseen toimintaan ja kannustamme tuomaan ne tietoomme aina, kun siihen on perusteltu epäilys.

Väärinkäytösepäilyjen ilmoituskanavan käyttöönotto perustuu EU:n Whistleblower-direktiiviin.
Lue lisää täältä

Huomioithan, että tavanomaista palautetta voit antaa niihin tarkoitettujen kanavien kautta (esim. suorat yhteydenotot esimiehiin/johtoon). ”


Sovatek / Hallinto

Toimisto: Matarankatu 6, 40100 Jyväskylä Karttalinkki

Uusi tulevaisuus