Järjestölähtöinen toiminta


Kansalaistoiminnan perusajatus on edistää ja tukea yhteistyössä muiden kansalaisjärjestöjen ja kansalaisyhteiskunnan kanssa sellaista toimintaa, joka tukee sosiaalista ja terveydellistä hyvinvointia.

Toiminnan keskeiset osa-alueet ovat vaikuttamistoiminta, hyvinvoinnin edistäminen, vapaaehtois- ja vertaistukitoiminnan edistäminen sekä uusien toimintamallien ja menetelmien kehittäminen.

Sovatek / Järjestölähtöinen toiminta

Ahdinkatu 16, 40700 Jyväskylä Karttalinkki

Uusi tulevaisuus