Kansalaistoiminta

Kansalaistoiminnan perusajatus on edistää ja tukea yhteistyössä muiden kansalaisjärjestöjen ja kansalaisyhteiskunnan kanssa sellaista toimintaa, joka tukee sosiaalista ja terveydellistä hyvinvointia.

Toiminnan keskeiset osa-alueet ovat vaikuttamistoiminta, hyvinvoinnin edistäminen, vapaaehtois- ja vertaistukitoiminnan edistäminen sekä uusien toimintamallien ja menetelmien kehittäminen.Kansalaisjärjestötyö

Vaikuttamistoiminta

  • Asiakkaiden oikeuksien ja tarpeiden esille nostaminen ja ylläpitäminen
  • Asiantuntijoina toimiminen erilaisissa työryhmissä ja foorumeissa

Hyvinvoinnin edistäminen

  • Ehkäisevä päihde- ja mielenterveystyö
  • Syrjäytymisen ehkäiseminen ja osallisuuden edistäminen

Uusien toimintamallien ja menetelmien kehittäminen

Pelituki kehittää peli- ja nettihaittojen ehkäisyä ja hoitoa.
Lisätietoa löytyy verkkosivuilta www.pelituki.fi, Facebookista, Instagramista ja Youtubesta.
 
Vertaistoimintakeskus Asema 78 on toiminut elokuun alusta alkaen osoitteessa Ahdinkatu 16.


Sovatek / Kansalaistoiminta

Ahdinkatu 16, 40700 Jyväskylä Karttalinkki

Uusi tulevaisuus