Tukialus-hanke


Tukialus on Sovatek-säätiön jalkautuvan ja etsivän päihdetyön hanke Jyväskylässä. Hanke on rahoitettu Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskuksen (STEA) tuella.
Helsingissä, Tampereella, ja Lahdessa Tukialus hanketta toteuttaa Helsingin Diakonissalaitos.

Tukialus-hanke tarjoaa sosiaalista huolenpitoa, palveluohjausta, psykososiaalista tukea sekä keskusteluapua kaikkein heikoimmassa asemassa oleville ihmisille kaduilla. Hanke tähtää erityisesti palveluiden ulkopuolella olevien tai syrjäytymisvaarassa olevien henkilöiden hyvinvoinnin edistämiseen ja yhdenvertaisuuden vahvistamiseen. Kohderyhmänä ovat mielenterveys- ja päihdeongelmista kärsivät ihmiset sekä asunnottomat. Kohderyhmän ihmisten kanssa tehdään töitä kaduilla, heidän omassa elinpiirissään ja arkiympäristössään.Sovatek / Tukialus-hanke

Facebook: Tukialus Minna, Tukialus Katja
Instagram: #
tukialuskatja Twitter: @TukialusJ
Wickr: //:tukialusminna //:tukialusjkl

Uusi tulevaisuus