Tukialus-hanke


Tukialus on Helsingin Diakonissalaitoksen jalkautuvan ja etsivän päihdetyön hanke. Hanke on rahoitettu Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskuksen (STEA) tuella.
Tukialus  toimii neljässä kaupungissa: Helsingissä, Tampereella, Jyväskylässä ja Lahdessa.
Jyväskylässä Tukialus hanketta koordinoi Sovatek-säätiö.

Tukialus-hanke tarjoaa sosiaalista huolenpitoa, palveluohjausta, psykososiaalista tukea sekä keskusteluapua kaikkein heikoimmassa asemassa oleville ihmisille kaduilla. Hanke tähtää erityisesti palveluiden ulkopuolella olevien tai syrjäytymisvaarassa olevien henkilöiden hyvinvoinnin edistämiseen ja yhdenvertaisuuden vahvistamiseen. Kohderyhmänä ovat mielenterveys- ja päihdeongelmista kärsivät ihmiset sekä asunnottomat. Kohderyhmän ihmisten kanssa tehdään töitä kaduilla, heidän omassa elinpiirissään ja arkiympäristössään.Sovatek / Tukialus-hanke

Facebook: Tukialus Jyväskylä
Instagram: #tukialusjyvaskyla
Twitter: @TukialusJ

Uusi tulevaisuus