Osastohoitopalvelut

Päihdelääketieteen osasto

Päihdelääketieteen osasto on tarkoitettu vieroitusoireissa hoitoon hakeutuville alkoholin ja huumausaineiden käyttäjille sekä päihteiden sekakäyttäjille. Hoidon tavoitteena on akuuttien vieroitusoireiden hoito, sitoutuminen päihdeongelman käsittelyyn sekä motivointi jatkokuntoutukseen.
Osastolla toteutetaan myös opioidiriippuvaisten korvaushoidon aloitus-, tehostus- ja lopetusjaksoja.

Osastolla on 15 vuodepaikkaa.
  • Alkoholivieroitushoito 3-7 vuorokautta
  • Arviointi- ja tutkimusjakso 5-14 vuorokautta
  • Lääke- /huumevieroitusjakso 2-4 viikkoa
  • Korvaushoidon jaksot 3-4 viikkoa

Hoitoon hakeutuminen

Vieroitushoitoon ja sen suunnitteluun hakeutuminen tapahtuu Kyllön terveysasemalla toimivan Päihdearviovastaanoton kautta tai yhteistyössä oman alueen päihdeklinikan tai sosiaali- ja terveysviranomaisten kanssa.
Alkoholivieroitukset sovitaan yhdessä lähettävän tahon ja Päihdelääketieteen osaston kanssa
(ma-su klo 8-18  p. 014 333 7011, 014 333 7012)

Hoitoon voi hakeutua kotipaikkakunnasta riippumatta. Edellytyksenä on kunnan maksusitoumus tai ostopalvelusopimus Sovatek-säätiön kanssa.

Hoitoon hakeudutaan, kun fyysiset ja psyykkiset vieroitusoireet edellyttävät ympärivuorokautista laitoshoitoa.

Hoitosopimus
Osastolle tulevalle


Yhteystiedot
Päihdelääketieteen osasto
Keskussairaalantie 20 B
40620 Jyväskylä

Puhelin:
014 333 7011
014 333 7012

fax. (014) 617 414Päihdelääketieteen hoito-ja tutkimuskeskus

Keskussairaalantie 20 B, 40620 Jyväskylä Karttalinkki
Toimisto (014) 333 7010

Uusi tulevaisuus