Laitoshoitopalvelut

Vieroitushoito-osasto

Vieroitushoito-osasto on 8-paikkainen alkoholi- ja lääkeaineiden vieroitushoitoyksikkö. Osastolla on käytössä kolme hoito-ohjelmaa:

  • Vieroitushoito 3-7 vuorokautta
  • Arviointi- ja tutkimusjakso 5-14 vuorokautta
  • Lääke- /huumevieroitusjakso 2-4 viikkoa
Arviointi- ja tutkimusjaksot toteutetaan yhteistyössä Arviointi- ja kuntoutuspalveluyksikön kanssa siten, että osasto vastaa asiakkaiden lääke- ja perushoidosta ja Arviointi- ja kuntoutuspalveluyksikkö päiväkuntoutusohjelman toteutuksesta.

Hoitoon hakeutuminen

Vieroitushoitoon hakeutuminen tapahtuu Kyllön terveysasemalla toimivan Päihdearviovastaanoton kautta (ma-pe klo 8-11, p. 014 269 5650) tai yhteistyössä oman alueen päihdeklinikan tai sosiaali- ja terveysviranomaisten kanssa.
Hoitoon voi hakeutua kotipaikkakunnasta riippumatta. Edellytyksenä on kunnan maksusitoumus tai ostopalvelusopimus Sovatek-säätiön kanssa.

Hoitoon hakeudutaan, kun fyysiset ja psyykkiset vieroitusoireet edellyttävät ympärivuorokautista laitoshoitoa.

Hoidon sisältö

Fyysinen hoito
Säännöllinen ravinto, lepo, puhtaus, lääkitys, ulkoilu, rentoutus- ja akupunktioryhmät.

Psyykkinen hoito
Oireenmukainen lääkitys, selvittelevät ja tukea-antavat yksilö-, ryhmä- ja perhekeskustelut.

Sosiaalinen kuntoutuminen
Perhe-, toimeentulo- ja muuhun sosiaaliturvaan liittyvä palveluohjaus.
Verkostotapaaminen järjestetään tarvittaessa.

Vertaisryhmät ja oma-apu
Itsehoito ja omaehtoinen vapaa-ajan toiminta.
Potilaalla on mahdollisuus osallistua AA-ryhmiin ja keskusteluryhmiin.


Vieroitushoito-osaston esite

Yhteystiedot
Vieroitushoito-osasto
Keskussairaalantie 20 B
40620 Jyväskylä

Puhelin:
(014) 266 0203
fax. (014) 617 414


Huumevieroitusosasto

Huumevieroitusosasto on tarkoitettu vieroitus-oireissa hoitoon hakeutuville huumausaineiden käyttäjille sekä päihteiden sekakäyttäjille. Hoidon tavoitteena on akuuttien vieroitusoireiden hoito, sitoutuminen päihdeongelman käsittelyyn sekä motivointi jatkokuntoutukseen.

Huumeiden käyttäjien laitosvieroitushoidon lisäksi osastolla toteutetaan opioidiriippuvaisten korvaushoidon aloitus- /tehostus- /lopetusjaksoja.

Osastolla on 7 vuodepaikkaa ja hoitoaika on 2-4 viikkoa.

Hoitoon hakeutuminen

Vieroitushoitoon ja sen suunnitteluun hakeutuminen tapahtuu Kyllön terveysasemalla toimivan Päihdearviovastaanoton kautta (ma-pe klo 8-11, p. 014 269 5650) tai yhteistyössä oman alueen päihdeklinikan tai sosiaali- ja terveysviranomaisten kanssa.

Hoitoon voi hakeutua kotipaikkakunnasta riippumatta. Edellytyksenä on kunnan maksusitoumus tai ostopalvelusopimus Sovatek-säätiön kanssa.

Hoitoon hakeudutaan, kun fyysiset ja psyykkiset vieroitusoireet edellyttävät ympärivuorokautista laitoshoitoa.

Hoidon sisältö

Fyysinen hoito
Säännöllinen ravinto, lepo, puhtaus, lääkitys ja ulkoilu.

Psyykkinen hoito
Oireenmukainen lääkitys, selvittelevät ja tukea antavat yksilö-, ryhmä- ja perhekeskustelut sekä akupunktio- ja rentoutusryhmät.

Sosiaalinen kuntoutuminen
Perhe-, toimeentulo-, asuntoasioiden selvittely joka aloitetaan vieroitushoidon aikana ja jatkuu joko avo- tai laitoshoidossa. Hoidon aikana järjestetään tarvittaessa verkostokokous.

Yhteisöhoito
yhteiset säännöt ja ryhmät sekä jokaisen yksilöllinen vastuu.

Omaehtoinen toiminta
vieroitushoidon aikana voi käynnistää avohoitokontaktin ja osallistua oma-apuryhmiin.

Huumevieroitusosasto esite
Hoitosopimus
Osastolle tulevalle


Yhteystiedot
Huumevieroitusosasto
Keskussairaalantie 20 B
40620 Jyväskylä

Puhelin
(014) 266 0201
(014) 266 7020
fax. (014) 617 414


Sovatek / Kyllön palvelukeskus

Keskussairaalantie 20 B, 40620 Jyväskylä Karttalinkki
Toimisto (014) 266 7010

Uusi tulevaisuus