OK-hankeOK-hanke
= Opioidikorvaushoidossa olevien sosiaalisen osallisuuden vahvistamisen kehittämishanke, ESR (2016- 2019)


OK-hanke on valtakunnallinen hanke, jota toteuttavat A-klinikkasäätiö, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Helsingin Diakonissalaitoksen Hoiva Oy, Tukikohta ry., Kirkkopalvelut ry:n Seurakuntaopisto ja Sovatek-säätiö.

OK-hankkeessa etsitään osallisuutta lisääviä toimintamalleja ja vertaistyön muotoja. Toimiviksi osoittautuneet hyvät käytännöt kootaan ja jaetaan korvaushoidon toimijoille.

Tavoitteena on vahvistaa korvaushoidossa olevien vertaisuutta ja kokemusasiantuntijuutta.
Samalla kehitetään opiskelu- ja työelämävalmiuksia.

OK-hanke toteutetaan ammattilaisten ja asiakkaiden yhteistyönä.
Hankkeeseen osallistuvat ovat hankekehittäjiä.Facebook: OK-hanke, Jyväskylä  

   okeueu

Sovatek / OK-hanke     


Birgitta Pekkanen
            

Hanketyöntekijä            
050 463 2203
etunimi.sukunimi@sovatek.fi

Minna Lapisto
Hanketyöntekijä/oppisopimusopiskelija
046 920 6632
etunimi.sukunimi@sovatek.fi

Uusi tulevaisuus