Sauma-starttivalmennus


Nuorten starttivalmennus on osa Starttiyksikkö Buustia. Buustissa huomioidaan alle 29-vuotiaat heille räätälöidyllä Sauma-valmennuksella.
Matalan kynnyksen periaatteen mukaisesti starttiyksikkö on muodoltaan täydentyvä ryhmä, johon voidaan jatkuvasti ottaa uusia jäseniä.

Starttivalmennus on suunnattu 17–29-vuotiaille nuorille, jotka tarvitsevat tukea elämäntilanteensa ta-sapainottamiseen ja tulevaisuuden suunnitelmien selkeyttämiseen. Starttipajajaksolla tuetaan nuoren työelämä- ja opiskeluvalmiuksien kehittymistä.Starttivalmennus on sopimuspohjaista ja sopimukset vaihtelevat lähettäjätahosta riippuen. Nuori voi tulla ilman viranomaisen ohjausta pajalle, josta hänet ohjataan tarvittavan lähettäjätahon piiriin.

Jakso koostuu:

  • sinulle sopivista työtehtävistä
  • yksilöllisistä keskusteluista omaohjaajasi kanssa
  • ryhmätyöskentelystä
  • kokeilujaksoista sinua kiinnostaviin Sovatekin yksiköihin
  • jatkosuunnitelmiesi työstämisestä.

Työskentelytiloissamme teemme eri yksiköiden työtehtäviä, hoidamme kahvilaamme sekä ideoimme ja valmistamme risainmyymäläämme tuotteita. Ideoidaan, kokeillaan, harjoitellaan ja onnistutaan yhdessä!


Sauma-starttivalmennuksen rahoittaja:"Minulla on Saumaa!"
Sauma-starttipajan toiminnan arviointi ja sen kehittämismahdollisuudet opinäytetyö (pdf-linkki)


             
Veera Kirjavainen
                 Starttipajaohjaaja            
                 050 407 5525
Sovatek / Sauma-starttipaja

Sorastajantie 4, 40320 Jyväskylä Karttalinkki

Uusi tulevaisuus