Työllistymistä edistävä ammatillinen kuntoutus (TEAK) | Sovatek-säätiö

Työllistymistä edistävä ammatillinen kuntoutus (TEAK)



Työllistymistä edistävä ammatillinen kuntoutus (TEAK) on suunnattu työikäisille nuorille ja aikuisille, jotka tarvitsevat oleellisesti heikentyneen toimintakyvyn ja kokonaistilanteensa vuoksi yksilöllistä tukea työtehtävän, ammattialan tai opiskelun valintaan. Saat henkilökohtaisen valmentajatyöparin, joka tukee sinua yksilöllisesti urasuunnitelmien teossa, alavaihtoehtojen kartoittamisessa, ammatinvalinnassa, alan soveltuvuuden varmistamisessa sekä muissa kuntoutumiseen liittyvissä asioissa. Tavoitteena on tukea kuntoutujan pääsyä koko- tai osa-aikaiseen palkkatyöhön avoimille työmarkkinoille, yrittäjäksi tai ammatinharjoittajaksi.

Valmennuksessa on valittavana kolme eri kuntoutuspalvelua:
1.    työkokeilu
2.    työhönvalmennus
3.    työkokeilu ja työhönvalmennus

Teak on Kelan kustantamaa työllistymistä edistävää ammatillista kuntoutusta.

Mitä kuntoutus sisältää?
Työkokeilun aluksi laaditaan yksilöllinen suunnitelma, jossa asetetaan konkreettiset tavoitteet kuntoutukselle. Kartoitetaan vahvuuksiasi, osaamistasi, toiveitasi ja opiskelu- ja työkykyäsi. Etsitään soveltuvia työkokeilupaikkoja, joista yksi kokeilupaikka voi olla Sovatek-säätiön työvalmennuksessa. Kuntoutuksen tavoitteena on, että työkokeilun jälkeen sinulla on kohdentunut urasuunnitelma ja konkreettinen työtavoite sekä työkaluja työpaikan etsimiseen ja hakemiseen. Työkokeilu kestää enintään 60 päivää ja tarvittaessa sitä voidaan jatkaa työhönvalmennuksena.

Työhönvalmennuksessa tavoitteena on saada työnhakija ja työnantaja kohtaamaan ja sovittaa yhteen osaamisesi, työ- ja toimintakykysi ja tavoitellun työtehtävän vaatimukset. Tähän pyritään laatimalla yksilöllinen kuntoutussuunnitelma, etsimällä soveltuva työpaikka ja tukemalla siihen työllistymisessä ja työyhteisöön kiinnittymisessä. Työhönvalmennuksen kesto vaihtelee yksilöllisesti 60-180 päivää. Työhönvalmennusta voidaan jatkaa esimerkiksi silloin, kun kuntoutujalla on runsaasti tuen tarpeita ennen siirtymistä ulkopuolisen työnantajan palvelukseen.

Työkokeilu ja työhönvalmennus sopivat silloin kun tarvitaan enemmän tukea sekä soveltuvan ammatin valinnassa että työmarkkinoille sijoittumisessa. Tämä palvelu kestää 120-240 päivää.

Hakeminen
16-29-vuotiaat voivat hakea TEAK:iin ilman lääkärinlausuntoa. Soitto Kelaan riittää, p. 020 692 205. Kerro, että haluaisit työllistymistä edistävään ammatilliseen kuntoutukseen (TEAK). Kuntoutuksen asiantuntija haastattelee sinut, auttaa hakemuksen teossa ja keskustelee mahdollisista palveluntuottajista kanssasi.
Yli 29-vuotiaat sekä ikääntyneet 55-63-vuotiaat voivat hakea TEAK:iin saatuaan lääkäriltä kuntoutustarpeen arvion, kuntoutussuosituksen ja B-lausunnon. Tämän jälkeen voit täyttää ja tulostaa hakemuksen ammatillisesta kuntoutuksesta. Hakemus liitteineen lähetetään Kelaan, katso lisäohjeet täältä.

Voit kysyä apua hakemiseen Kelasta, verkostostasi tai suoraan meiltä.
Otamme yhteyttä sinuun heti saadessamme Kelan päätöksen.
Tutustu valmennukseen: Kela TEAK


Ota meihin yhteyttä:

Anniina Ojajärvi     050 311 8086        anniina.ojajarvi@sovatek.fi



Sovatek / Työvalmennus

Sorastajantie 4, 40320 Jyväskylä Karttalinkki

Uusi tulevaisuus