Osuuskunta Tekemonia       

 

 

 

 

Toiminta-ajatuksena on auttaa työtä vailla olevia työllistymään. Tämä toteutuu osuuskunnan jäsenyyden ja työsuhteen kautta sekä perustuu myös henkilön omaehtoiseen ja yrittäjämäiseen toimintaan. Se näkyy omaehtoisena asiakas- ja toimeksiantojen hankintana.

 • Sovatek auttaa osuuskuntaan liittymisasioissa, oman työn /idean arvioinnissa, sen jatkokehittelyssä ja erikseen sopien toimeksiantojen toteuttamisessa. Lisäksi osuuskunnan jäsenillä on mahdollisuus osallistua Sovatekin järjestämään osuuskuntatyöllistymisen ja omaehtoisen yrittäjyyden koulutuksiin. (TeMo-projekti).
 • Sovatek hoitaa osuuskunnan taloushallinnon (palkanlaskenta, kirjanpito). Mahdollisen sovitellun päivärahan maksatuksen ja hakumenettelyn hoitaa kukin jäsen itse

OSUUSKUNNAN JÄSENYYS JA TYÖSKENTELY OSUUSKUNNASSA:

 • Potentiaaliset ja halukkaat henkilöt liittyvät jäseneksi, osuuskunnan hallitus hyväksyy jäsenyyden
 • Jäseneksi liittyvä voi keskustella ennen liittymistä yrittäjyydestä Töihin!-palvelun yrittäjyysvalmentajan kanssa
 • Jäseneksi liittyvä maksaa sääntöjen mukaisen osuusmaksun (20 euroa)
 • Työskentelevät työsuhteessa joko osa- (soviteltu päiväraha) tai kokoaikaisesti osuuskunnassa. Osuuskunta maksaa palkan ja huolehtii työnantajavelvoitteista. 
 • Osuuskunnan tarjoamasta taloushallinnon ja muista tukipalveluista laskutetaan pidättämällä asiakaslaskutuksesta osuuskunnan kuluna tietty prosentti (4 %)
 • Työskentely osuuskunnassa toteuttaa sosiaalisen yrittäjyyden mallia.


OSUUSKUNNASTA EROAMINEN 

 • Jäsen voi erota halutessaan ilmoituksella koska tahansa.
 • Mahdollisuuksien mukaan osuuskunnassa työskenteleviä motivoidaan omaan yritystoimintaan 
  ja myös sijoittumiseen avoimille työmarkkinoille kokoaikaisina työntekijöinä.

 

LISÄTIETOJA OSUUSKUNTATOIMINNASTA: www.yhteistoiminta.fi  www.pellervo.fi 
Esimerkki osuuskunnan palkkalaskelmasta: >Palkan määräytyminen

Tekemonian omat kotisivut ja laajat palvelut löydät osoitteesta:  www.tekemonia.com

 


Talous- ja hallintojohtaja
Asko Hiltunen
Puh. (014) 333 7006, 050 366 9336