Valsku-hanke 
Monitoimijuudessa kehitetty Valmentava sosiaalinen kuntoutus työelämästä syrjäytyneille 1.1.2020 - 31.12.2022

Valsku-hanke on valtakunnallinen ESR:n (Euroopan sosiaalirahasto), toimintalinja 5 (Sosiaalisen osallisuuden ja köyhyyden torjunta) rahoittama hanke, jota toteuttavat Helsingin Diakonissalaitoksen Hoiva Oy, Nauha ry. ja Sovatek-säätiö.

Valsku-hankkeen kohderyhmänä on päihde- ja mielenterveyskuntoutujat. Hanke toteutetaan yhteistyössä hoito- ja työllisyyspalvelujen, yritysten ja vertaistoimijoiden kanssa.

Hankkeessa kehitetään matalan kynnyksen työtoimintaa, työllistymistä tukevia arjen palveluja, monialaista yhteistyötä, sekä vertais- ja kokemusasiantuntijatoimintaa.

    

Projektityöntekijä
Birgitta Pekkanen
puh. 050 463 2203
etunimi.sukunimi@sovatek.fi


Projektityöntekijä
Timo Pietiläinen
puh. 041 731 3850
etunimi.sukunimi@sovatek.fi  


 
 


Sovatek / Valsku-hanke

Toimisto: Sorastajantie 4, 40320 Jyväskylä

Uusi tulevaisuus