Vapaaehtois- ja vertaistukitoiminta


Toimintaa rahoitetaan Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus STEA:n kohdennetulla toiminta-avustuksella.

Vapaaehtois- ja vertaistukitoimintaa kehitetään erityisesti henkilöille, joilla on suuri riski syrjäytyä myös julkisista palveluista.

Toiminnan tavoitteita ovat:

  • Asiakasryhmien nivoutuminen yhteiskuntaan
  • Osallisuuden lisääminen
  • Vertaistukitoiminnan ja vapaaehtoistoiminnan kehittäminen ja lisääminen
  • Tarpeiden ja kokemusten välittäminen asiakkailta omaan organisaatioon, yhteistyötahoille ja rahoittajaorganisaatioille sekä vastakkaiseen suuntaan tapahtuva tiedon jakaminen.
  • Työllistämiseen ja päihdekysymyksiin liittyvän tiedon jakaminen asiakkaille ja kohderyhmille, päättäjille, yhteistyöverkostoon sekä kansalaisille.Lisätietoja hankkeesta antaa
Järjestölähtöisen toiminnan kehittämispäällikkö:

Heikki Pokkinen
puh 040 824 6516
etunimi.sukunimi@sovatek.fi

STEA-logo

Sovatek / Vapaaehtois- ja vertaistukitoiminta

Asekatu 3, 40100 Jyväskylä Karttalinkki

Uusi tulevaisuus