Vapaaehtois- ja vertaistukitoiminta

Toimintaa rahoitetaan Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus STEA:n kohdennetulla toiminta-avustuksella.

Toiminta-avustus on tarkoitettu Järjestölähtöisen vertais- ja vapaaehtoistoiminnan kehittämiseen.

Kohderyhmään kuuluvat Sovatek-säätiön palvelutoiminnan kohderyhmästä erityisesti ne, joilla on suuri riski syrjäytyä myös julkisista palveluista. Kohderyhmiä ovat myös päättäjät, yhteistyöverkosto ja kansalaiset.

Toiminnan tavoitteita ovat:

  • Sovatek-säätiön palvelutoiminnan tai muuta kautta tavoitettavien asiakasryhmien nivoutuminen yhteiskuntaan ja osallisuuden lisääminen yhteistyössä verkoston ja yhteistyötahojen kanssa sekä vertaistukitoiminnan kasvattaminen.
  • Kehitämme ja lisäämme omalle asiakaskunnallamme yhteistoiminnassa jo olemassa olevan verkoston kanssa vapaaehtoistoiminnan ja vertaistuen muotoja.
  • Tarpeiden ja kokemusten välittäminen asiakkailta omaan organisaatioon, yhteistyötahoille ja rahoittajaorganisaatioille sekä vastakkaiseen suuntaan tapahtuva tiedon jakaminen.
  • Tiedon muokkaaminen siihen muotoon, jota voimme jakaa asiakkaille ja kohderyhmälle, työllistämiseen ja päihdekysymyksiin liittyvän tiedon kansanomaistaminen.


Lisätietoja hankkeesta antaa:

Markku Hassinen
puh 050 562 6142
etunimi.sukunimi@sovatek.fi

STEA-logo

Sovatek / Vapaaehtois- ja vertaistukitoiminta

Ahdinkatu 16, 40700 Jyväskylä Karttalinkki

Uusi tulevaisuus