Verkosta voimaa ja vertaistukeaOsallisuutta ja mielen hyvinvointia omaishoitajien jaksamisen tueksi verkko-ohjelman ja vertaistukiryhmien avulla.


Sovatek-säätiö toteuttaa STEA:n rahoittaman hankkeen, jossa vahvistetaan Keski-Suomen ja Pirkanmaan omaishoitajien mielen hyvinvointia, osallisuutta, elämänhallintaa ja digiosaamista.

Hankkeessa jalkautetaan osaksi omaishoitoyhdistyksien toimintaa verkkopohjainen mielen hyvinvoinnin malli (OMApolku verkko-ohjelma), jonka vaikuttavuutta on aiemmin testattu Kelan rahoittamassa etäkuntoutushankkeessa ”Omaishoitajien psyykkisen hyvinvoinnin edistäminen”.

Hanke on toiminut aiemmin Tutkimus- ja kehittämiskeskus GeroCenterin toiminnan alla, mutta säätiön lakkauttamisen takia hanke siirtyi Sovatek-säätiölle helmikuussa 2021.

Verkosta voimaa ja vertaistukea hankkeessa OMApolku verkko-ohjelmaan yhdistetään vertaisryhmätapaamiset, joissa ohjaajana toimii hankkeen psykologi. Hankkeen viimeisenä vuotena koulutetaan yhdistysten ja muiden toimijoiden henkilökuntaa ryhmien ohjaajiksi hankkeessa laaditun käsikirjan avulla. Käsikirjassa kuvataan yksityiskohtaisesti verkosta voimaa ryhmämalli sekä esitellään OMApolku verkko-ohjelma. Lisäksi hankkeessa järjestetään tapahtumia, luentoja ja virkistyspäiviä omaishoitajille ja lisätään yleistä tietoisuutta omaishoitajien mielen hyvinvoinnin tukemisen tärkeydestä.

Hanke toteutetaan ajalla 1.9.2018 – 31.12.2021 ja se on osa STEA:n Elämänote-ohjelmaa

Hankkeessa työskentelevät:
Hankeasiantuntija
Inka Pakkala
inka.pakkala@gerocenter.fi
p. 044 341 3690

Hankeasiantuntija
Merja Lappi
merja.lappi@gmail.com
p. 041 4367 478

Hankkeen nettisivut löytyvät osoitteesta: https://verkostavoimaa.wixsite.com/hanke
Löydät meidät myös facebookista 
                                 

Sovatek / Verkosta voimaa ja vertaistukea-Hanke

Matarankatu 4, 40100 Jyväskylä

Uusi tulevaisuus