Ongelmapelaajien palvelut

Ongelmapelaajien hoito

Ongelmapelaajien hoito toteutetaan Sovatek-säätiössä avokuntoutuksen työryhmässä ja yhteistyönä vieroitusosaston kanssa. Hoidon tarpeen arviointi voidaan suorittaa arviontivastaanotolla Kyllön terveysasemalla tai se on tehty jossain muussa hoitoyksikössä joka jatko-ohjaa hoitoon Sovatek:ille.  Hoitomuotoja Sovatek:illa ovat

Avokuntoutus

Yksilötyön keskeisimmät tavoitteet

  • Tarjota mahdollisuus pysähtymiseen ja peliongelman arviointiin.
  • Antaa tietoa / ymmärrystä ongelmapelaamisesta ja muutoksen vaikutuksista omaan elämään
  • Vahvistaa päätöksentekoa ja tavoiteasettelua oman tilanteen muuttamiseksi 
  • Tutustuminen hoitovaihtoehtoihin --> henkilökohtaiset kuntoutumispolut 
  • Antaa työvälineitä ylläpitää omaa muutostavoitetta pelaamisen osalta (Kuntoutumissuunnitelma ja sen ylläpito)
  • Tukea läheisiä (Läheistyö)

Jokaiselle asiakkaalle tehdään henkilökohtainen suunnitelma. Hoidon aloitusvaiheessa tapaamiset voivat olla kerran viikossa tapahtuvia ja kuntoutumisen edetessä käyntejä harvennetaan.

Tapaamisten kesto on yleensä 45 minuuttia, ensimmäinen käynti on usein pidempi.
Hoidossa pyritään selvittämään kokonaisvaltaisesti pelaamisen vaikutuksia asiakkaan ja hänen läheisten elämään. Talousasiat ovat usein aluksi vahvasti esillä, mutta myös psyykkisiä, fyysisiä ja sosiaalisia vaikutuksia tarkastellaan. 

Hoitoprosessin aikana pidetään pidempi tauko, jona aikana laadittua kuntoutumissuunnitelmaa testataan. Hoitotyötä toteuttaa sosiaalityöntekijä tai sairaanhoitaja. Perhetapaamisissa / verkostotapaamisissa on mukana kaksi työntekijää. Tarvittaessa voidaan hyödyntää myös akupunktiota, rentoutushoitoja ja lääkärikonsultaatiota. Käyntimäärät vaihtelevat asiakkaan tarpeen mukaan, joillekin riittää jo yksi kerta ja toinen saattaa käydä useamman vuoden ajan.

Laitoskuntoutus

Sovatek-säätiön vieroitusosasto tarjoaa kriisitilanteessa lyhytaikaista tukea tilanteen rauhoittamiseksi.

Akuutissa kriisissä oleva asiakas voidaan ohjata myös laitoskuntoutukseen. Pidempikestoista laitoshoitoa tarjoavat, Kankaanpään A-koti ja Järvenpään sosiaalisairaala, Hietalinnayhteisö. Laitoskuntoutus edellyttää joko maksusitoumusta kunnalta tai itsemaksavien osalta etukäteissuoritusta hoitojaksosta.


Pelikuntoutumiskurssit

Avomuotoinen kurssi toteutetaan 1-2 kertaa vuodessa Jyväskylässä. Kurssin toteutumisen ehtona on, että kurssille ilmoittautuu vähintään 8 kuntoutujaa. Kurssipäiviä on yhteensä 9, jotka jakaantuvat neljään eri jaksoon ja kokonaiskestoaika kurssille on n. 6 kk. Kurssijaksojen (lähipäivien) välille sovitaan hoidolliset puhelinkontaktit tai lähitapaaminen ryhmänä jokaisen kuntoutujan elämäntilanne ja asuinpaikka huomioiden.  Kuntoutumiskurssin esite

Vertaisryhmä

Ongelmapelaajille on tarjolla vertaisryhmätoimintaa kerran viikossa Jyväskylässä. Ryhmätoimintaa toteuttaa joko vertaisohjaajakoulutuksen saanut vertainen tai ammattihenkilö. Ryhmään osallistuminen edellyttää alkuhaastattelua.
Ryhmätoimintaa tuottaa Pelinrajat’on Sosiaalipedagogiikan säätiö.
Pelirajat’on-vertaisryhmät

Lisäapua tarjoaa myös www.peluuri.fi jonka nettisivuilta löytyy oma-apuohjelmia, palvelevaa puhelinta, peli poikki -ohjelma ja tietoa peliongelmasta.Apua tarjoaa myös:


Sovatek / Kyllön palvelukeskus

Keskussairaalantie 20 B, 40620 Jyväskylä Karttalinkki
Toimisto (014) 333 7010

Uusi tulevaisuus