Tietoa työvalmennuksesta

Työvalmennus on yhteisöllistä toimintaa, jossa työnteon ja siihen liittyvän valmennuksen avulla pyritään parantamaan yksilön kykyä ja valmiuksia hakeutua koulutukseen tai työhön sekä parantamaan hänen arjenhallintataitojaan.

Työvalmennukseen voivat hakeutua työttömät henkilöt ja kuntoutujat, jotka kaipaavat vielä tukea työ- ja toimintakyvyn vahvistamiseen sekä työhön tai koulutukseen hakeutumiseen. Työvalmennus toteutetaan Sovatekin työvalmennusyksiköissä tai eri yhteistyöyrityksissä.

 

Työvalmennuksessa tarjotaan työ- ja toimintakykyä vahvistavia, mielekkäitä eri alojen työtehtäviä sekä vahvistetaan valmentautujan mahdollisuuksia päästä työelämään, koulutukseen tai muuhun valmentautujan elämäntilannetta tukevaan palveluun. Työvalmennuksen aikana vahvistetaan osallisuutta yhteisössä toimimalla sekä selvitetään ja vahvistetaan jäljellä olevaa työ- ja toimintakykyä valmennuksen keinoin.

Työvalmennuksen tavoitteena on

  • Mielekkääseen elämään tukeva työvalmennus
    Tukea ja ylläpitää valmentautujan aktiivista toimintakykyä, säännöllistä elämänrytmiä ja arkielämän hallintaa työtoiminnan ja sosiaalisen kanssakäymisen keinoin. Tavoitteena on, yhdessä yksilövalmentajan ja valmentautujan tukiverkoston kanssa neuvoa, ohjata, motivoida ja tukea valmentautujaa vapaa-ajan käytön suunnittelussa ja vaihtoehtoisten, valmentautujan elämisen laatua ylläpitävien palvelujen löytämisessä Sovatekin ulkopuolelta. Tavoitteena voi olla palaaminen kotiin, paremmin arkielämässä suoriutuen.
  • Työelämätavoitteinen työvalmennus
    Tavoitteena on valmentautujan työmarkkinakelpoisuuden ja ammatillisten valmiuksien lisääminen ja tukeminen, työtaitoja päivittämällä ja kehittämällä ja työnhakua tukemalla. Aktivoitumisen lisäksi, tavoitteena yleensä on työllistyminen avoimille työmarkkinoille.
  • Opiskelua ja ammatillista koulutusta tukeva työvalmennus
    Tavoitteena on valmentautujan opiskeluvalmiuksien lisääntyminen ja opiskelua hyödyttävän ja tarvittavan työkokemuksen saaminen erilaisissa työtehtävissä. Tavoitteena voi myös olla johonkin oppilaitokseen opiskelemaan hakeutuminen tai kouluttautuminen Sovatekissa, esim. oppisopimuskoulutuksena. 

Lue työvalmennuksesta laajemmin >>

Sovatek / Työvalmennus

Sorastajantie 4, 40320 Jyväskylä Karttalinkki

Uusi tulevaisuus